KENTRIKON HOTEL - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - ΓΡΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ in Chalkida

Open map

22:01:04

KENTRIKON HOTEL - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - ΓΡΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ

Aggeli Goviou 5, Chalkida
Open

🕗 opening times

MondayOpen 24 hours
TuesdayOpen 24 hours
WednesdayOpen 24 hours
ThursdayOpen 24 hours
FridayOpen 24 hours
SaturdayOpen 24 hours
SundayOpen 24 hours
5, Aggeli Goviou, 341 00, Chalkida, GR Grækenland
Contacts phone: +30 2221 022375
Website: www.kentrikonhotel.gr
Latitude: 38.4628732, Longitude: 23.5906767
Larger map & directions

Comments 5

 • Anna Fradelaki Chania

  Anna Fradelaki Chania

  ::

  Τελειοι ανθρωποι... τιμιο πρωινο! Το συστηνω ανεπιφυλακτα!

 • teofril

  teofril

  ::

  Πολύ καλό για την τιμή του κοντά στο κέντρο της Χαλκίδας. Το πρωινό φτωχό αλλά πολύ τίμιο για τα 3 επιπλέον ευρώ που χρέωσαν. Πολύ ευγενικό προσωπικό.

 • Domenica Dali

  Domenica Dali

  ::

  Πολύ μικρά δωμάτια...οκ ανακαινισμένα Αλλά το διπλό κρεβάτι μόνο διπλό Δεν ήταν.... Και κάθε βράδυ μας ζητούσε να πληρώσουμε την ημέρα μας. Είχαμε κλείσει για 3 διανυκτερεύσεις...και είχαμε βάλει προκαταβολή...Ακόμα και όταν την μια βραδιά γυρίσαμε μετά από διασκέδαση ζήτησε το κόστος της διαμονής 3 ώρα τα ξημερώματα....και χωρίς να μας προειδοποιήσει ότι αυτή είναι η πολιτική του ξενοδοχείου...απαράδεκτο

 • ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

  ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

  ::

  Οσες φορές έχω μείνει είτε ένα βράδυ είτε 4 βράδυα έχω μείνει ευχαριστημένη. Καλές παροχές για τις καλές τιμές που εχει... Εξαιρετικό προσωπικό με ευγένεια, χαμόγελο, Χιουμορ, φιλικοτατοι και πάντα να σε εξυπηρετήσουν σε οτι χρειαστείς. Το πρωινό δε αρκετά καλό με ιδιαίτερη προτίμηση και παραπάνω αστέρι στον καφέ που είναι καλής ποιότητας και χαρμάνι, σωστή θερμοκρασία και γευστικοτατος. Εννοείται αν βρεθώ Χαλκίδα και πρέπει να μείνω η πρώτη μου επιλογή είναι το ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ οπου είναι κοντά στην παραλία και τα Τρένα. 🤗

 • Giannis Topalidis

  Giannis Topalidis

  ::

  Nice place for It's price in the centre of Chalkida. Make sure you have hot water before you enter the room. The flash of the toilet doesn't work in my room, I had to call the water manually. Not the best quality of mattress. The host was very kind and helped us to park the car, since parking is not guarantee around the hotel. Visit, only, if you have no other choice. I wouldn't recommend it

Nearest Lodging

32 m

John's Hotel Ξενοδοχείο

Aggeli Goviou 9, Chalkís
44 m

Lucy Hotel

Voudouri 10, Chalkida
52 m

Roomotel

5 Dikaiarchou St., Chalkís
180 m

Paliria Hotel

Eleftheriou Venizelou 2, Chalkida
183 m

Hotel Kummata Ενοικιαζόμενα δωμάτια

Liaska 1, Chalkida
337 m

Hara Hotel

Loukianou Karoni 21, Chalkida
469 m

Seaview Studio Flat in Central Halkis

Tsirigoti 5, Chalkida
590 m

Skroponeria View Apartments

Omirou 128/8, Xirovrisi
746 m

Morfeas Hotel

3, Possidonos Street, Kanithos, Ποσειδώνος 3, Κάνηθος, Χαλκίδα, Chalkida
788 m

Hotel Morfeus

Posidonos 3, Chalkida
795 m

Homely Spacious Studio

Vokou 17, Chalkida
957 m

Mari Home

45, Iatridou Πρωτος, Chalkida
1.084 km

Theofilos Suites

Proasteiou 34, Chalkís
1.271 km

Aidēpsós

Chalcis
1.325 km

Chalkida Apartments

Kriou 36, Xirovrisi
2.184 km

Homeless Day Center

Chalcis
2.419 km

Παραλία Λιανή Άμμος

Chalcis
2.576 km

Hotel Pelagos

Agios Minas Άγιος Μηνάς, Chalkida
2.595 km

Kounis Villa

Μεγάλης Ράχης Δροσιά, Chalkida
3.113 km

Almira Mare

παραλία Αγίου Μηνά,Agios Minas, Χαλκίδα,, Chalkida
6.868 km

φοιτητικά διαμερίσματα artaki studios

Marko Botsari 14, Nea Artaki
9.095 km

Philoxenia Hotel

Krinon 3, Lefkandi
9.316 km

Lefkadi

Lefkandi - Evia, Λευκαντί Ευβοίας, Lefkanti
10.427 km

Hotel Chalkiotis Village

Chalcis
10.737 km

Hotel Chalkidiotis Village

Βουρλάκι Βασιλικού, Λευκαντί
10.879 km

Hotel Louli Beach

Chalcis

📑 All categories

AccountingAdministrative area level 1AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeConvenience storeCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4