Logi nær ved 38.463074, 23.590938

Lokal tid:
13:15:48
Lucy Hotel

Lucy Hotel

Voudouri 10, Chalkida
lodgingLæs mere
Paliria Hotel

Paliria Hotel

Eleftheriou Venizelou 2, Chalkida
lodgingLæs mere
John's Hotel Ξενοδοχείο

John's Hotel Ξενοδοχείο

Aggeli Goviou 9, Chalkís
lodgingLæs mere
Almira Mare

Almira Mare

παραλία Αγίου Μηνά,Agios Minas, Χαλκίδα,, Chalkida
lodgingLæs mere
KENTRIKON HOTEL - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - ΓΡΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ

KENTRIKON HOTEL - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - ΓΡΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ

Aggeli Goviou 5, Chalkida
lodgingLæs mere
Hara Hotel

Hara Hotel

Loukianou Karoni 21, Chalkida
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Grækenland

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning