Bydel niveau 1 i Grækenland

Åben kort
Lokal tid:
11:57:15

Desværre, der er ingen steder i Grækenland

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

National Bank of Greece ATM

Akadimias 68, Athina
atmLæs mere

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Akadimias 68, Athina
point_of_interestLæs mere

Kentriki Enossi Dimon & Koinotiton Ellados

Akadimias 76, Athina
point_of_interestLæs mere

Prisma Pubblications Sole Shareholder Co. Ltd

Zoodochou Pigis 2, Athina
point_of_interestLæs mere

Restaurant

Basilikós

Charilaou Trikoupi 18, Athina
restaurantLæs mere

Brizolakia Akadimias Μπριζολακια

Akadimias 61, Athina
restaurantLæs mere

Αρα...ζω

Charilaou Trikoupi 14, Athina
restaurantLæs mere

Στοά Δειπνοσοφιστών

Charilaou Trikoupi 5, Athina
restaurantLæs mere

Tøjbutik

G.Dorothy women's fashion

Charilaou Trikoupi 9, Athina
clothing_storeLæs mere

Aromatisou.gr

Ακαδημιας 75 και, Emmanouil Benaki, Athina
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Grækenland

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning