Banker i Grækenland

Åben kort
Lokal tid:
00:21:18

Alpha Bank Ακαδημίας

Akadimias 56, Athina
bankLæs mere

Εθνική Τράπεζα Σόλωνος

Solonos 75, Athina
bankLæs mere

Santaroza 7, Athens

Santaroza, Athina
bankLæs mere

Santaroza 5, Athens

Santaroza, Athina
bankLæs mere

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΜ

Omonoia 41, Athina
bankLæs mere

Alpha Bank Θεμιστοκλέους

Themistokleous 4, Athina
bankLæs mere

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Διεύθυνση Προσωπικού

Πανεπιστημίου 37, Αθήνα
bankLæs mere

Ελληνικά Ταχυδρομεία (Ελτα)

Stadiou 40, Athina
bankLæs mere

Εθνική Τράπεζα

Chalkokondili 7, Athina
bankLæs mere

📑 Alle kategorier i Grækenland

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning