Begravelse hjem i Grækenland

Åben kort
Lokal tid:
22:39:35

Funeral Gregory Tsolakidis

Acharnon 23, Αθήνα, Αττική
funeral_homeLæs mere

Alexiou ceremonies

Ippokratous 150, Athina
funeral_homeLæs mere

Giannakopoulos, A., - Grafeio Teleton S.A.

Dinokratous 49, Athina
funeral_homeLæs mere

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΘΗΝΑ

Acharnon 75, Athina
funeral_homeLæs mere

Grafeio teletes tranos

Lomvardou 101, Athina
funeral_homeLæs mere

teletes tranos gkyzi

Γκύζη 19 & Λομβάρδου 101, Γκύζη Αθήνα
funeral_homeLæs mere

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

Kipselis 23, Athina
funeral_homeLæs mere

Funeral Apostolis Karadimas

Michail Voda 92, Athina
funeral_homeLæs mere

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ithakis 3, Athina
funeral_homeLæs mere

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

Liosion 110, Athina
funeral_homeLæs mere

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΘΗΝΑ

Vourvachi 3, Αθήνα - Μακρυγιάννη
funeral_homeLæs mere

Δρένης Σπυρίδων Γραφείο Τελετών

Adrianoupoleos 25, Athina
funeral_homeLæs mere

Γραφεία Τελετών NASSOS

Sepolion 13, Athina
funeral_homeLæs mere

Γραφείο Τελετών Αλεξίου

Ergotimou 7, Athina
funeral_homeLæs mere

International Funeral Spirou & Saki Mousouros

Kipselis 66, Athina
funeral_homeLæs mere

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΟΡΟΥ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

Trivonianou 33, Athina
funeral_homeLæs mere

Γραφείο Τελετών Κυριακίδης

Anapafseos 27, Athina
funeral_homeLæs mere

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΤΔΟΛΑΚΙΔΗΣ

Lenorman 144, Athina
funeral_homeLæs mere

Γραφείο Τελετών Δ.Κιουλος

Megalou Spileou 2, Athina
funeral_homeLæs mere

Γραφεια Τελετών Ο Χρήστος

Voriou Ipirou 120, Athina
funeral_homeLæs mere

📑 Alle kategorier i Grækenland

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning